Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΧΑΛΕΠΑΣ 17, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810236280
e-mail: bergotexnikh@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 23610000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 23611101 Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων 23619000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις 23691900 Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α. 23700000 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 36003000 Υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) νερού μέσω αγωγών 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43121201 Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 43300000 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999006 Εργασίες μετακίνησης κτιρίων 46731627 Χονδρικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών 46731652 Χονδρικό εμπόριο σωληνώσεων από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 46731659 Χονδρικό εμπόριο χώματος κατάλληλου για την κηπουρική 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 43121201 Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου  
4 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
5 43999006 Εργασίες μετακίνησης κτιρίων  
6 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
7 23619000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις  
8 43300000 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
9 23610000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα  
10 23691900 Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.  
11 23611101 Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων  
12 23700000 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων  
13 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
14 36003000 Υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) νερού μέσω αγωγών  
15 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές  
16 46731627 Χονδρικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών  
17 46731652 Χονδρικό εμπόριο σωληνώσεων από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  
18 46731659 Χονδρικό εμπόριο χώματος κατάλληλου για την κηπουρική  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121