Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: HIGHDRO SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: HIGHDRO SYSTEMS Α.Ε.
Διεύθυνση: ΑΓΑΠΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 1, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810316588
e-mail: info@highdro.gr
Ιστοσελίδα: http://www.highdro.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα 28291200 Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού 36002001 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 46121305 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46691913 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα), εκτός των αντλιών σκυροδέματος 46691964 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού υγρών και μερών τους 46691965 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας ύδατος 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741311 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα check
2 46121305 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
3 28291200 Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά  
4 36002001 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού  
5 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
6 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
7 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών  
8 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού  
9 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
10 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)  
11 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
12 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης  
13 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων  
14 46691913 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα), εκτός των αντλιών σκυροδέματος  
15 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
16 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
17 46691964 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού υγρών και μερών τους  
18 46691965 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας ύδατος  
19 46741311 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης  
20 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
21 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121