Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: BE SAFER P.C
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2816007224
e-mail: info@besafer.gr
Ιστοσελίδα: www.besafer.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71201103 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 71201104 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων χημείας τροφίμων 70221509 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων 71201108 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71201103 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών check
2 71201104 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων χημείας τροφίμων  
3 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
4 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
5 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
6 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
7 70221509 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων  
8 71201108 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119