Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΠΑΚΙΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ
Διακριτικός τίτλος: CHIC GREEK GIFTS - OFFICE MARKETING
Διεύθυνση: ΠΕΤΡΑΚΗ ΛΟΥΚΑ 1, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
e-mail: officepetraki1@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.chicgreekgifts.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 32995903 Κατασκευή μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και βαπτίσεων 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου 46901006 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 79901200 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 82191304 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα, από προσωπικό με σύμβαση έργου 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 82991100 Υπηρεσίες ηχογράφησης υπαγόρευσης και στενοτυπίας 84131600 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 93191300 Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ check
2 84131600 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα  
3 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
4 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου  
5 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
6 32995903 Κατασκευή μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και βαπτίσεων  
7 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου  
8 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
9 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
10 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
11 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
12 79901200 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών  
13 82991100 Υπηρεσίες ηχογράφησης υπαγόρευσης και στενοτυπίας  
14 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
15 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
16 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
17 82191304 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα, από προσωπικό με σύμβαση έργου  
18 93191300 Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας  
19 46901006 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121