Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
Διεύθυνση: Θ.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47646508 Λιανικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους 47646500 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού 47646517 Λιανικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών 47646520 Λιανικό εμπόριο εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση 47646523 Λιανικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέργων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α. 47788301 Λιανικό εμπόριο άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α. 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 85600000 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47646508 Λιανικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό check
2 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.  
3 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
4 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
5 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
6 85600000 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες  
7 47646500 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού  
8 47788301 Λιανικό εμπόριο άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.  
9 47646517 Λιανικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών  
10 47646520 Λιανικό εμπόριο εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση  
11 47646523 Λιανικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέργων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.  
12 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος  
13 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
14 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121