Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: COSTA NOSTRUM
Διεύθυνση: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ 74, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810334025
e-mail: info@costanostrum.org
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 46421100 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) 46421142 Χονδρικό εμπόριο καπέλων γενικά 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας check
2 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
3 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
4 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
5 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
6 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
7 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
8 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
9 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
10 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
11 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
12 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
13 46421100 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων)  
14 46421142 Χονδρικό εμπόριο καπέλων γενικά  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121