Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Διακριτικός τίτλος: SOURCE DEVELOPMENT
Διεύθυνση: ΚΕΛΑΪΔΗ ΠΑΡΘΕΝΗ 45, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2815106377
e-mail: papas@source.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 47913000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 58293000 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet 61101000 Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο check
2 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
3 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
4 58293000 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
5 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
6 47913000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
7 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
8 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
9 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
10 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
11 61101000 Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων  
12 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
13 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
14 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
15 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121