Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΑΤΖΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διεύθυνση: ΑΠΟΛ ΡΟΔΙΟΥ 29, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810360537
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού 71201300 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 33201100 Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές μονάδες 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 71201400 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43991000 Εργασίες στεγάνωσης 46141000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46711300 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 46711100 Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 77401901 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών(δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλεσυης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά check
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
4 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
5 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
6 46141000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών  
7 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού  
8 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
9 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
10 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
11 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
12 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
13 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
14 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου  
15 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων  
16 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
17 71201300 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων  
18 33201100 Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές μονάδες  
19 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών  
20 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
21 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
22 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση  
23 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού  
24 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
25 77401901 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών(δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλεσυης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων  
26 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
27 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
28 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
29 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
30 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
31 71201400 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών  
32 46711300 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  
33 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
34 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
35 46711100 Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων  
36 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121