Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 7, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6945440158
e-mail: bautechplus@gmail.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 43291100 Εργασίες μόνωσης 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος check
2 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
3 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών  
4 43291100 Εργασίες μόνωσης  
5 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
6 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
7 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
8 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
9 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
10 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
11 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121