Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CRETA RECYCLING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: CRETA RECYCLING MON. ΙΚΕ
Διεύθυνση: Ο ΒΙΠΕ, 71601, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810380814
e-mail: cretarecycle@gmail.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38115100 Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι 38115300 Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 38115500 Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων 38122500 Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 46761305 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) 46771024 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού 46771028 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων check
2 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
3 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
4 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων  
5 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι  
6 38115100 Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων  
7 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων  
8 38115300 Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ  
9 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
10 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
11 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων  
12 38115500 Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων  
13 38122500 Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων  
14 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα  
15 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
16 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
17 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού  
18 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
19 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών  
20 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
21 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
22 46761305 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών  
23 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  
24 46771024 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού  
25 46771028 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121