Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΡΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: MARISMAGNETICS
Διεύθυνση: ΦΙΛΟΝΙΔΟΥ ΖΩΤΟΥ 16, 70014, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Δήμος: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2897022074
e-mail: marist@uoc.gr
Ιστοσελίδα: http://www.marismagnetics.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 86901501 Υπηρεσίες ακτινοφυσικού 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 72193000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες 72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας 71201108 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού 72192908 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών 62011106 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 86901501 Υπηρεσίες ακτινοφυσικού check
2 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
3 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
4 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
5 72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας  
6 72193000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες  
7 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού  
8 72192908 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών  
9 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
10 62011106 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού  
11 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
12 71201108 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119