Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: V AND L WASTE MANAGEMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: V AND L WASTE MANAGEMENT Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΟΔΟΣ Ρ 3, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810336433
e-mail: log@vavoulas.com
Ιστοσελίδα: http://waste-management.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 38121100 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 38222900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων check
2 38222900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων  
5 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
6 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
7 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
8 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
9 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
10 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
11 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα  
12 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
13 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
14 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
15 38121100 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου  
16 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
17 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119