Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 212, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 694292257
e-mail: antonakoskataskevastiki@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.antonakos-construction.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών check
2 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
3 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
4 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους  
5 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο  
6 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
7 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119