Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: EUROPERENTAL.ORG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: EUROPERENTAL.ORG Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 132, 70014, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Δήμος: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2897500215
Ιστοσελίδα: www.europerental.org
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Υπηρεσία ενοικιάσεων επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. 2. Υπηρεσία ενοικιάσεων επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό. 3. Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων. 4. Ίδρυση γραφείου οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και κάθε συναφής δραστηριότητα ταξιδιωτικών πρακτορείων. 5. Κάθε εργασία συναφής προς αυτές που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας όπως επίσης και άλλες εργασίες οποιασδήποτε φύσεως, που ακολουθούν την τροποποίηση του παρόντος άρθρου, 6. Η εταιρεία θα μπορεί επίσης να συνεργάζεται αντίστοιχα με φορείς και ιδρύματα του Εξωτερικού με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Για την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, άσχετα με τον εταιρικό της τύπο, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο και να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό check
2 45110000 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
3 49321200 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό  
4 79112300 Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119