Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Διακριτικός τίτλος: ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ Clima
Διεύθυνση: Λ.ΙΩΝΙΑΣ 43, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810327030
e-mail: askoclima@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46731622 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ 46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 95221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46691998 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ 47788821 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΑΕΡΑ 47524500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 47524933 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ 47545420 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΝΙΣΤΩΝ ΑΕΡΑ 33121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 47524600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 47545421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 46731300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 46691536 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΝΙΣΤΩΝ ΑΕΡΑ 43221200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 46691938 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών check
2 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
3 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
4 47545420 Λιανικό εμπόριο ιονιστών αέρα  
5 47524933 Λιανικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών  
6 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
7 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών  
8 47788821 Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα  
9 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών  
10 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
11 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
12 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
13 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
14 46691536 Χονδρικό εμπόριο ιονιστών αέρα  
15 46731622 Χονδρικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών  
16 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
17 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
18 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα  
19 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  
20 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121