Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MALIA HOLIDAYS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: MALIA HOLIDAYS Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ 4, 70007, ΜΑΛΙΑ
Δήμος: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2897023160
e-mail: info@evaboulmpasi.gr
Ιστοσελίδα: www.maliaholidays.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
4.1. Σκοποί της εταιρείας, άπαντες κερδοσκοπικοί, είναι: 4.1.1. Η εκμετάλλευση ξενοδοχείου ενοικιαζομένων δωματίων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων. 4.1.2. Η εκμετάλλευση καφέ ? μπαρ και εστιατορίου για την παροχή ποτού, φαγητού κ.λ.π. 4.1.3. Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 4.1.4. Η διενέργεια κάθε είδους εργασίας, πράξης ή δραστηριότητας, για την διενέργεια ή/και την υποστήριξη εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ελληνικών οίκων του εξωτερικού, ιδίως συναλλαγές εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων υπηρεσιών και μεταξύ Ελλάδος και ξένων χωρών, ή και την διαμεσολάβησης σε αυτές, καθώς και η διενέργεια κάθε είδους εργασίας, πράξης ή δραστηριότητας που επιτρέπεται από την νομοθεσία για τις εμπορικές και τις εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου. 4.1.5. Η ίδρυση καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης παραδοσιακών προϊόντων ως υποκαταστήματα ή συμμετέχοντας από κοινού με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ίδρυση καταστημάτων λιανικής πώλησης παραδοσιακών προϊόντων. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, να ιδρύει θυγατρικές, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρίες, να αποσχίζει κλάδους κ.λπ. β) Να παρέχει εγγυήσεις ή δάνεια προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 55101002 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο check
2 56301013 Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121