Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Διεύθυνση: ΘΡΙΑΜΒΟΥ 11, 71414, ΓΑΖΙ
Δήμος: ΓΑΖΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
e-mail: gianniagg@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46431204 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών ενισχυτών ακουστικής συχνότητας, ηλεκτρικών συστημάτων ενίσχυσης ήχου 01450000 Εκτροφή αιγοπροβάτων 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων 27123200 Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση > 1.000 V 27124000 Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 27129900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 46431205 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία 46431207 Χονδρικό εμπόριο μαγνητόφωνων και άλλων συσκευών εγγραφής ήχου 46431208 Χονδρικό εμπόριο μεγάφωνων, ακουστικών κεφαλής, ακουστικών και συνδυασμών μικρόφωνων και ακουστικών 46431209 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας 46431211 Χονδρικό εμπόριο μικρόφωνων και υποστηριγμάτων τους 46431212 Χονδρικό εμπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας 46493100 Χονδρικό εμπόριο μουσικών οργάνων 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 47433000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 47433306 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ενισχυτών ακουστικής συχνότητας, ηλεκτρικών συστημάτων ενίσχυσης ήχου 47433307 Λιανικό εμπόριο κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους, μερών ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών, μερών εξοπλισμού ραντάρ, όχι για αυτοκίνητα οχήματα 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 47788911 Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων γενικά 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 77291300 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 82301202 Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ) 90021905 Υπηρεσίες ηχοληψίας 90021907 Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή 90021910 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46431204 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών ενισχυτών ακουστικής συχνότητας, ηλεκτρικών συστημάτων ενίσχυσης ήχου check
2 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος  
3 01450000 Εκτροφή αιγοπροβάτων  
4 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ)  
5 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
6 27129900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
7 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
8 27124000 Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  
9 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
10 27123200 Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση > 1.000 V  
11 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων  
12 47433000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα  
13 47433306 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ενισχυτών ακουστικής συχνότητας, ηλεκτρικών συστημάτων ενίσχυσης ήχου  
14 47433307 Λιανικό εμπόριο κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους, μερών ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών, μερών εξοπλισμού ραντάρ, όχι για αυτοκίνητα οχήματα  
15 47788911 Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων γενικά  
16 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
17 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
18 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
19 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
20 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
21 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
22 77291300 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων  
23 90021910 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
24 90021905 Υπηρεσίες ηχοληψίας  
25 90021907 Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή  
26 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
27 82301202 Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων  
28 46431205 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία  
29 46431207 Χονδρικό εμπόριο μαγνητόφωνων και άλλων συσκευών εγγραφής ήχου  
30 46431208 Χονδρικό εμπόριο μεγάφωνων, ακουστικών κεφαλής, ακουστικών και συνδυασμών μικρόφωνων και ακουστικών  
31 46431209 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας  
32 46431211 Χονδρικό εμπόριο μικρόφωνων και υποστηριγμάτων τους  
33 46493100 Χονδρικό εμπόριο μουσικών οργάνων  
34 46431212 Χονδρικό εμπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας  
35 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121