Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: L AND F BROS PRIVATE COMPANY
Διακριτικός τίτλος: L AND F BROS
Διεύθυνση: Ν ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ, 70007, ΜΑΛΛΙΑ
Δήμος: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ιστοσελίδα: http://lfbros.kron.gr/
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1.Σκοπός της εταιρίας είναι: α. Η εμπορία παντός είδους τροφίμων και ποτών και γενικά ειδών λιανικού και χονδρικού εμπορίου (SUPERMARKET) τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. β.Η αντιπροσώπευση παρεμφερών εμπορικών επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού. γ. Η άσκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου και εσωτερικής διανομής. δ. Η αγορά ακινήτων, ανέγερση οικοδομών σε οικόπεδα ιδιόκτητα ή τρίτων, με το σύστημα της αντιπαροχής, η εμπορία και η εκμετάλλευση τους. ε. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής και λειτουργίας τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στ. Η διενέργεια γεωργικών και τουριστικών εκμεταλλεύσεων. ζ. Η ίδρυση, λειτουργία εκμετάλλευση και πρακτόρευση ναυτιλιακών εταιρειών. η. Η παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μορφής σχετικά με όλα τα θέματα που αντιμετωπίζονται από αυτές, όπως επίσης και η σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών σκοπιμότητας και τις επιχειρήσεις αυτές. θ. Το εμπόριο πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών. ι. Το εμπόριο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτών. κ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο πάσης φύσεως. Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της δύναται : Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. Β) Να ιδρύει, μισθώνει και γενικά να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές ή άλλες σχετικές με το σκοπό τις εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και να αποκτά ακίνητα για τις ανάγκες της. Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η εταιρεία μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και σε άλλους τομείς που δεν αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47111001 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων check

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119