Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διεύθυνση: Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 84, 71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 58115000 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 47626301 Λιανικό εμπόριο άλλου έντυπου υλικού π.δ.κ.α. 47916100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 58110000 Έκδοση βιβλίων 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου 58111300 Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών 85521201 Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής 90031112 Υπηρεσίες συγγραφέα 90031200 Παραγωγή πρωτοτύπων έργων συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και των γλυπτών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58115000 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης check
2 58110000 Έκδοση βιβλίων  
3 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
4 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου  
5 58111300 Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων  
6 47626301 Λιανικό εμπόριο άλλου έντυπου υλικού π.δ.κ.α.  
7 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
8 47916100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
9 90031200 Παραγωγή πρωτοτύπων έργων συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και των γλυπτών  
10 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων  
11 85521201 Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής  
12 90031112 Υπηρεσίες συγγραφέα  
13 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119