Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MECHATRON SUN ENERGY ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: MECHATRON SUN ENERGY ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΡΛΑΜΑ 117, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ιστοσελίδα: www.mechatron.org
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 25112301 Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως 25112200 Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα 25119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25992900 Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α. 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων 26121000 Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25112301 Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως check
2 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων  
3 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού  
4 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων  
5 25119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
6 25992900 Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α.  
7 25112200 Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα  
8 26121000 Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων  
9 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων  
10 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
11 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
12 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
13 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121