Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ACROGONOS OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ACROGONOS OIL Μ. Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ, 71500, ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών 43341000 Εργασίες χρωματισμών 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 46731637 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες 46731800 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών) 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 79112000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 92001400 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on-line) σύνδεση 92002100 Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ' ευθείας (on-line) σύνδεση
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών check
2 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
3 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
4 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
5 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών  
6 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
7 92002100 Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ' ευθείας (on-line) σύνδεση  
8 79112000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  
9 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  
10 92001400 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on-line) σύνδεση  
11 46731800 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών)  
12 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
13 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
14 46731637 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες  
15 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121