Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΒΙΝΤΕΝΣ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΕΒΙΝΤΕΝΣ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΕΡΓΑΝΗΣ 41, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 18130000 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 58141200 Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 74301000 Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας 78101100 Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών 79121000 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 84131700 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης check
2 84131700 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων  
3 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
4 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
5 58141200 Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου  
6 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
7 78101100 Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών  
8 79121000 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
9 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
10 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
11 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
12 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
13 74301000 Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας  
14 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
15 18130000 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121