Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: GIATRAKIS BATH FLOOR Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: 1Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, 70200, ΤΥΜΠΑΚΙ
Δήμος: ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6936052330
FAX: 2892052240
e-mail: giorgosg@giatrakis.gr
Ιστοσελίδα: http://www.giatrakis.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47524933 Λιανικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 46421109 Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ενδυμάτων για επαγγελματική χρήση 46421200 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46431103 Χονδρικό εμπόριο ανεμιστήρων και απορροφητήρων εξαγωγής ή ανακύκλωσης του αέρα, οικιακού τύπου 46431112 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων 46651000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46691532 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46731622 Χονδρικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών 46731800 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών) 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών 46741202 Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης) 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 46741303 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά 47535000 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα 47540000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47545405 Λιανικό εμπόριο ανεμιστήρων και απορροφητήρων εξαγωγής ή ανακύκλωσης του αέρα, οικιακού τύπου 47545416 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων 47717104 Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας 47727200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47910000 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47914000 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών και σιδηρικών π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47915000 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47919900 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47524933 Λιανικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών check
2 47717104 Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας  
3 47545405 Λιανικό εμπόριο ανεμιστήρων και απορροφητήρων εξαγωγής ή ανακύκλωσης του αέρα, οικιακού τύπου  
4 47910000 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
5 47919900 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών  
6 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
7 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
8 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
9 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
10 47540000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
11 47545416 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους  
12 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
13 47914000 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών και σιδηρικών π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
14 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.  
15 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
16 47915000 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
17 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
18 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών  
19 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών  
20 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
21 47727200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων  
22 47535000 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα  
23 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων  
24 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης  
25 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
26 46421109 Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ενδυμάτων για επαγγελματική χρήση  
27 46431103 Χονδρικό εμπόριο ανεμιστήρων και απορροφητήρων εξαγωγής ή ανακύκλωσης του αέρα, οικιακού τύπου  
28 46741303 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
29 46741202 Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης)  
30 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
31 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
32 46731800 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών)  
33 46651000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου  
34 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
35 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
36 46691532 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
37 46731622 Χονδρικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών  
38 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
39 46431112 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.  
40 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων  
41 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών  
42 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
43 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
44 46421200 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων  
45 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121