Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CLIQA Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: CLIQA Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΕΒΑΝΣ 87, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ιστοσελίδα: www.cliqa gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 18121000 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης 18133000 Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών 59111201 Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων 59111202 Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 74101000 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού 74202000 Εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία
2 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων  
3 18121000 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης  
4 18133000 Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση  
5 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών  
6 74202000 Εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες  
7 59111201 Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων  
8 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης  
9 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
10 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες  
11 59111202 Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών  
12 74101000 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA