Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: AKTUS DEVELOPMENT Α.E.
Διακριτικός τίτλος: AKTUS DEVELOPMENT
Διεύθυνση: ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 172, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810240000
e-mail: account@aktus.gr
Ιστοσελίδα: http://www.aktus.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46470000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 46493908 Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46650000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 55201100 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών 55201901 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών 55901100 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για σπουδαστές σε φοιτητικές εστίες και σχολικούς κοιτώνες 55901200 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για εργαζομένους σε ξενώνες εργαζομένων ή κατασκηνώσεις 55901901 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών 66210000 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα 66290000 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 73201904 Υπηρεσίες προμήθειας επί δανείων ανευρεθέντων δανειοληπτών 74101100 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 77320000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 78200000 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 81100000 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 81290000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 82190000 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) check
2 81290000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού  
3 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  
4 66290000 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  
5 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
6 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
7 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
8 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
9 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
10 82190000 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης  
11 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
12 66210000 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών  
13 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
14 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
15 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
16 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
17 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης  
18 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
19 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
20 81100000 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών  
21 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου  
22 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
23 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
24 77320000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού  
25 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών  
26 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
27 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
28 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
29 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
30 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
31 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
32 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
33 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
34 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
35 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
36 43110000 Κατεδαφίσεις  
37 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
38 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
39 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
40 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου  
41 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
42 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
43 78200000 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης  
44 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
45 55901200 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για εργαζομένους σε ξενώνες εργαζομένων ή κατασκηνώσεις  
46 55901100 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για σπουδαστές σε φοιτητικές εστίες και σχολικούς κοιτώνες  
47 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
48 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
49 55901901 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών  
50 55201901 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών  
51 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
52 55201100 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών  
53 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα  
54 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
55 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
56 73201904 Υπηρεσίες προμήθειας επί δανείων ανευρεθέντων δανειοληπτών  
57 74101100 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων  
58 46493908 Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)  
59 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
60 46650000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου  
61 46470000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών  
62 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
63 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
64 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
65 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
66 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
67 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
68 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121