Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Διεύθυνση: ΝΗΡΕΩΣ 21, 71307,
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
47646535 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ 46691600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 46691601 XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΙΦΩΝ, ΣΠΑΘΙΩΝ, ΞΙΦΟΛΟΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 46141332 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 47646541 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΝΗ, ΤΟΥΦΕΚΙΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 46691603 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 46691604 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ, ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ) 46691605 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ, ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΞΙΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΟΠΛΑ 46691606 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΝΗ, ΤΟΥΦΕΚΙΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 47646532 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΙΦΩΝ, ΣΠΑΘΙΩΝ, ΞΙΦΟΛΟΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 46421000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 33111400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 46493310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 47788817 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ) 47646534 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691600 Χονδρικό εμπόριο όπλων και πυρομαχικών check
2 46141332 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση όπλων και πυρομαχικών  
3 47717100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού  
4 47646532 Λιανικό εμπόριο ξιφών, σπαθιών, ξιφολογχών και παρόμοιων όπλων και μερών τους  
5 47646534 Λιανικό εμπόριο όπλων και άλλων ειδών κυνηγιού και παρόμοιων ειδών  
6 47646535 Λιανικό εμπόριο όπλων και φυσιγγίων κυνηγίου  
7 47788817 Λιανικό εμπόριο περιστρόφων, πιστολιών, άλλων πυροβόλων και παρόμοιων μηχανημάτων, άλλων όπλων (εκτός αυτών για κυνήγι ή αθλητισμό)  
8 47646541 Λιανικό εμπόριο πυροβόλων όπλων που οπλίζονται από την κάννη, τουφεκιών άθλησης, κυνηγίου ή σκοποβολής  
9 33111400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όπλων και πυρομαχικών  
10 46421000 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων  
11 46493310 Χονδρικό εμπόριο ειδών κυνηγιού (περιλαμβανομένων και των όπλων κυνηγιού) και παρόμοιων ειδών  
12 46691603 Χονδρικό εμπόριο μερών πολεμικών και άλλων όπλων  
13 46691601 Χονδρικό εμπόριο ξιφών, σπαθιών, ξιφολογχών και παρόμοιων όπλων και των μερών τους  
14 46691604 Χονδρικό εμπόριο περιστρόφων, πιστολιών, άλλων πυροβόλων, παρόμοιων συστημάτων και άλλων όπλων (εκτός αυτών για κυνήγι ή αθλητισμό)  
15 46691605 Χονδρικό εμπόριο πολεμικών όπλων, εκτός από περίστροφα, πιστόλια και ξίφη και παρόμοια όπλα  
16 46691606 Χονδρικό εμπόριο πυροβόλων όπλων που οπλίζονται από την κάννη, τουφεκιών άθλησης, κυνηγίου ή σκοποβολής  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121