Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: InstrumAudio
Διεύθυνση: ΧΑΡΑΚΑΣ, 70010, ΧΑΡΑΚΑΣ
Δήμος: ΑΡΧΑΝΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 32200000 Κατασκευή μουσικών οργάνων 46431209 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας 46493100 Χονδρικό εμπόριο μουσικών οργάνων 47433000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 47788902 Λιανικό εμπόριο άλλων μουσικών οργάνων 47788908 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων 47788909 Λιανικό εμπόριο μετρονόμων, διαπασών και πνευστών διαπασών, μηχανισμών για μουσικά κουτιά και χορδών μουσικών οργάνων 47788910 Λιανικό εμπόριο μουσικής σε έντυπη μορφή (παρτιτούρων) 47788911 Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων γενικά 59201100 Υπηρεσίες ηχογράφησης 77291101 Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 95291300 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 32200000 Κατασκευή μουσικών οργάνων check
2 47788902 Λιανικό εμπόριο άλλων μουσικών οργάνων  
3 47433000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα  
4 47788908 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων  
5 47788909 Λιανικό εμπόριο μετρονόμων, διαπασών και πνευστών διαπασών, μηχανισμών για μουσικά κουτιά και χορδών μουσικών οργάνων  
6 47788910 Λιανικό εμπόριο μουσικής σε έντυπη μορφή (παρτιτούρων)  
7 47788911 Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων γενικά  
8 77291101 Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων  
9 95291300 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων  
10 59201100 Υπηρεσίες ηχογράφησης  
11 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
12 46431209 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας  
13 46493100 Χονδρικό εμπόριο μουσικών οργάνων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119