Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GOLD CHR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: GOLD CHR ΜΙΚΕ
Διεύθυνση: ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 38, 71202,
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810370698
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 66121100 Υπηρεσίες συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 66199900 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των χρηματοπιστωτικών, π.δ.κ.α., εκτός από τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων check
2 66199900 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των χρηματοπιστωτικών, π.δ.κ.α., εκτός από τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  
3 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
4 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
5 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας  
6 66121100 Υπηρεσίες συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119