Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΑΜΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΔΑΜΙΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΑΖΥΜΟΥ 2, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6947304700
e-mail: dimitris@sampson.gr
Ιστοσελίδα: http://www.damis-pc.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 70224000 Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 71113000 Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 71114200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα check
2 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
3 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
4 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
5 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
6 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
7 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
8 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου  
9 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
10 71113000 Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού  
11 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου  
12 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών  
13 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
14 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
15 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
16 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
17 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
18 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
19 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών  
20 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής  
21 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα  
22 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
23 70224000 Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης  
24 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
25 71114200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου  
26 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
27 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
28 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
29 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
30 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
31 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119