Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΚΡΕΚΟΤΕΚ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: GRECOTEC OE
Διεύθυνση: ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑΡΗ 20, 71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810313735
e-mail: grecotecoe@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 23631000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42221100 Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46741301 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
4 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
5 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
6 42221100 Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών  
7 23631000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος  
8 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
9 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
10 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
11 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.  
12 46741301 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
13 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121