Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: HSWC Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΜΑΥΣΩΛΟΥ 133, 71408, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810301139
e-mail: account@atfs.gr
Ιστοσελίδα: http://www.hswconsulting.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 86211002 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας 86901803 Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας check
2 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
3 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
4 86211002 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας  
5 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
6 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
7 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
8 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
9 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
10 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
11 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
12 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
13 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
14 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
15 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
16 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
17 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
18 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  
19 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
20 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
21 86901803 Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή  
22 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών  
23 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121