Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ECOCRETA Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ECOCRETA
Διεύθυνση: ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ 12, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2842031241
e-mail: info@ecocreta.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 09101100 Υπηρεσίες γεώτρησης σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος) 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121910 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών 71201106 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών 72191400 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 72192000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας 74202400 Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών 74202903 Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων check
2 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  
3 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος)  
4 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
5 74202400 Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών  
6 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών  
7 09101100 Υπηρεσίες γεώτρησης σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου  
8 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
9 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
10 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
11 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
12 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
13 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
14 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
15 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
16 71201106 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών  
17 72192000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας  
18 72191400 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία  
19 71121910 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά  
20 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
21 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
22 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
23 74202903 Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης  
24 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121