Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: RED LINE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: RED LINE ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 101, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810333305
e-mail: info@redline.com.gr
Ιστοσελίδα: http://redline.com.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 65110000 Ασφάλειες ζωής 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων 46231012 Χονδρικό εμπόριο ωδικών πτηνών, σκύλων, γατών κλπ, ζώντων 46381003 Χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών ψαριών, ζωντανών 46382917 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς 46382918 Χονδρικό εμπόριο πτηνοτροφών για οικιακά πτηνά 47767900 Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς 47799900 Λιανικό εμπόριο άλλων μεταχειρισμένων ειδών 47917900 Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου check
2 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
3 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής  
4 65110000 Ασφάλειες ζωής  
5 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
6 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
7 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
8 47799900 Λιανικό εμπόριο άλλων μεταχειρισμένων ειδών  
9 47767900 Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς  
10 47917900 Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
11 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων  
12 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
13 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
14 46381003 Χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών ψαριών, ζωντανών  
15 46382917 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς  
16 46382918 Χονδρικό εμπόριο πτηνοτροφών για οικιακά πτηνά  
17 46231012 Χονδρικό εμπόριο ωδικών πτηνών, σκύλων, γατών κλπ, ζώντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121