Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ENERGYCERTGR ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΕNERGYCERTGR ΟΕ
Διεύθυνση: ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΗ 12, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810235927
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 43291100 Εργασίες μόνωσης 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού check
2 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
3 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
4 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
5 43291100 Εργασίες μόνωσης  
6 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών  
7 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
8 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
9 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
10 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
11 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
12 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
13 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121