Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΑΛΚΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΣΑΛKAT Μ.I.K.E.
Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 79, 71414, ΓΑΖΙ
Δήμος: ΓΑΖΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810372828
e-mail: k.saloustrosoe@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://salkat.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 23630000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 23640000 Κατασκευή κονιαμάτων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
4 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
5 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
6 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
7 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
8 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
9 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
10 23630000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος  
11 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
12 23640000 Κατασκευή κονιαμάτων  
13 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
14 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
15 43110000 Κατεδαφίσεις  
16 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
17 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
18 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121