Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΥΡΕΞΕΛΙΞΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΠΥΡΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
Διεύθυνση: ΣΚΕΠΕΤΖΗ 15, 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810322875
e-mail: nodarakisman@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 45311231 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων, για αυτοκίνητα 45321225 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων για αυτοκίνητα 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων check
2 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
3 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
4 45321225 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων για αυτοκίνητα  
5 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων  
6 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
7 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων  
8 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών  
9 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
10 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
11 45311231 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων, για αυτοκίνητα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119