Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΕΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: EGRITY
Διεύθυνση: ΚΟΣΜΩΝ 6, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6947539244
e-mail: info@mokas-accounting.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια check
2 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
3 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
4 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
5 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
6 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
7 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
8 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
9 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
10 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα  
11 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  
12 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121