Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: EDIFICE
Διεύθυνση: ΚΟΣΜΩΝ 6, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6947539244
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα check
2 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
3 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
4 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
5 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
6 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
7 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
8 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
9 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
10 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
11 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
12 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα  
13 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121