Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DIPAS AQUADOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: DIPAS AQUADOM
Διεύθυνση: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 30, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810282915
e-mail: vasilakisher@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.dipasaquadom.gr/
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) 28291201 Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 43999008 Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ 46691945 Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα 46692009 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων ενεργού άνθρακα 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα 46741201 Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων 46741212 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
4 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού  
5 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
6 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
7 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
8 28291201 Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού  
9 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα  
10 43999008 Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ  
11 46741201 Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων  
12 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
13 46691945 Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα  
14 46741212 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας  
15 46692009 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων ενεργού άνθρακα  
16 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα  
17 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121