Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: OIKOPETRA ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: OIKOPETRA ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΕΣΤΙΑΣ 17, 71500, ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6944637557
e-mail: aralexaki@gmail.com,info@oikopetra.gr
Ιστοσελίδα: http://www.oikopetra.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων check
2 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
3 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
4 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
5 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121