Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: Α.Μ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Διεύθυνση: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, 71500, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2816008395
e-mail: alpatexniki@gmai.com
Ιστοσελίδα: http://amconstructions.kron.gr/
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 46210000 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 46231002 Χονδρικό εμπόριο άλλων ζώντων ζώων 46311108 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) check
2 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
3 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
4 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
5 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
6 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές  
7 46231002 Χονδρικό εμπόριο άλλων ζώντων ζώων  
8 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
9 46311108 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων  
10 46210000 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121