Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GR EUROTRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: GR EUROTRADE S.M.P.C.
Διεύθυνση: ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 19, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6907464459
e-mail: greurotrade@gmail.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46321000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 46331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46311201 ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ) 46311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46331309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ 46311108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ ΚΥΡΙΑ 46311101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 70221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ 46311112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 46382000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46211911 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΨΑΡΙΩΝ Η ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων check
2 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου  
3 46311201 Εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με κέλυφος (ακρόδρυων)  
4 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
5 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
6 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
7 46382000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων  
8 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων  
9 46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου  
10 46311108 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων  
11 46311200 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών  
12 46321000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος  
13 46311112 Χονδρικό εμπόριο πατατών, φρέσκων ή απλής ψύξης  
14 46211911 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων  
15 46331309 Χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και σιναπέλαιου  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119