Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΥΑΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 8, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810245878
e-mail: yalemporikikritis@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 23120000 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 23121100 Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού σε φύλλα, κυρτωμένου, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένου, διάτρητου, εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένου, αλλά μη πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου 23121200 Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας 23129902 Τρόχιση επίπεδου γυαλιού 23139902 Τρόχιση κρυστάλλων για κατασκευή διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 43342000 Υαλοτεχνικές εργασίες 43342001 Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί, καθρεπτών τοίχου κλπ 46721408 Χονδρικό εμπόριο δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αργίλιο 46731500 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών 46731507 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών γενικά και κατόπτρων 46731605 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 47524300 Λιανικό εμπόριο επίπεδων τζαμιών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 23120000 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού check
2 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
3 43342001 Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί, καθρεπτών τοίχου κλπ  
4 47524300 Λιανικό εμπόριο επίπεδων τζαμιών  
5 23121200 Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας  
6 23121100 Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού σε φύλλα, κυρτωμένου, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένου, διάτρητου, εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένου, αλλά μη πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου  
7 23129902 Τρόχιση επίπεδου γυαλιού  
8 23139902 Τρόχιση κρυστάλλων για κατασκευή διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών  
9 43342000 Υαλοτεχνικές εργασίες  
10 46731605 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
11 46721408 Χονδρικό εμπόριο δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αργίλιο  
12 46731500 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών  
13 46731507 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών γενικά και κατόπτρων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121