Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: F.C. EASTMED ENERGY
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 294, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6936864865
e-mail: froudakis@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46141335 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 61201101 Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αμείβεται με προμήθεια επί των λογαριασμών των συνδρομητών, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 64990000 Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α. 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 66220000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 73121901 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών 77391400 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 78101100 Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46141335 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος check
2 64990000 Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α.  
3 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
4 66220000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών  
5 78101100 Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών  
6 61201101 Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αμείβεται με προμήθεια επί των λογαριασμών των συνδρομητών, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής  
7 73121901 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών  
8 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
9 77391400 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών  
10 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
11 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
12 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119