Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ, 70010, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΑΡΧΑΝΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2891071188
e-mail: androulakismanos2@gmail.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 20150000 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 20153000 Παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 20158000 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. 20595901 Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 38321000 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 46711109 Χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων 47788505 Λιανικό εμπόριο βιοκαυσίμων, όχι για κινητήρες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος check
2 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
3 47788505 Λιανικό εμπόριο βιοκαυσίμων, όχι για κινητήρες  
4 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
5 20153000 Παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
6 20595901 Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες  
7 20158000 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
8 20150000 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων  
9 38321000 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών  
10 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
11 46711109 Χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119