Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: EUROLIFTS Α.Ε.
Διεύθυνση: 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810370881
e-mail: standroulakis1956@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43291902 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων 28221900 Κατασκευή μερών εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ) 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43291903 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων 46141314 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 46691304 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανελκυστήρων 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 47788804 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανελκυστήρων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43291902 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων check
2 46141314 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
3 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
4 28221900 Κατασκευή μερών εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
5 47788804 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανελκυστήρων  
6 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
7 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού  
8 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
9 43291903 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων  
10 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)  
11 46691304 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανελκυστήρων  
12 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121