Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ANAGENO ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ANAGENO ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Διεύθυνση: ΤΡΙΦΥΤΣΟΥ 44, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6977253678
e-mail: nromanaki@hotmail.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις 72201200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία 72201201 Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία 72201900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες 73201400 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων 73201903 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης check
2 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού  
3 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
4 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
5 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
6 73201400 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες  
7 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες  
8 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες  
9 72201900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες  
10 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις  
11 72201200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία  
12 72201201 Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία  
13 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
14 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
15 73201903 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών  
16 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
17 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών  
18 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
19 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
20 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
21 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
22 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121