Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕCO TOOLS Mονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: ECO TOOLS Μ Ι.Κ.Ε.».
Διεύθυνση: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ 10, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2108674588
e-mail: greenplusike@gmail.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 52240000 Διακίνηση φορτίων 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων 52241300 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων σε αερολιμένες και λιμένες 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 53101000 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας 53101100 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά 53101200 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν επιστολές 53101300 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν δέματα 53101400 Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό 53101900 Άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 53201000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης 53201900 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 56101902 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος 56101907 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους 56210000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 56211900 Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου 78301300 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας 78301500 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 81221000 Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού 82191300 Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου 82191304 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα, από προσωπικό με σύμβαση έργου 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 82920000 Δραστηριότητες συσκευασίας 82990000 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 82991907 Υπηρεσίες ζύγισης (γεφυροπλάστιγγας κλπ) 93291105 Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων check
2 82990000 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
3 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  
4 53201000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες  
5 53201900 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
6 53101900 Άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας  
7 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
8 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
9 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας  
10 78301300 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου  
11 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου  
12 78301500 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια  
13 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων  
14 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
15 52241300 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων σε αερολιμένες και λιμένες  
16 56211900 Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)  
17 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
18 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
19 52240000 Διακίνηση φορτίων  
20 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών  
21 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
22 82920000 Δραστηριότητες συσκευασίας  
23 56210000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις  
24 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
25 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
26 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
27 82191300 Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου  
28 53101000 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας  
29 53101300 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν δέματα  
30 53101200 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν επιστολές  
31 53101100 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά  
32 53101400 Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό  
33 81221000 Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού  
34 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
35 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
36 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων  
37 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
38 82991907 Υπηρεσίες ζύγισης (γεφυροπλάστιγγας κλπ)  
39 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
40 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
41 93291105 Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)  
42 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
43 56101902 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος  
44 56101907 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους  
45 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
46 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
47 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
48 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
49 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης  
50 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
51 82191304 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα, από προσωπικό με σύμβαση έργου  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121