Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SOLAR DIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: SOLAR DIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: Λ ΙΚΑΡΟΥ 27, 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6937465465
e-mail: serbezis@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://www.dissolar.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος  
4 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
5 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
6 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121