Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΤΡΥΠΙΔΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΤΡΥΠΙΔΑΚΗ ΜΙΚΕ
Διεύθυνση: ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ, 70001, ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ
Δήμος: ΚΡΟΥΣΩΝΑ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2816008682
e-mail: ekeptripidaki@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://epiplapyrgianakis.business.site/
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου 16231101 Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά 31091300 Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α. 46471113 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α. 47595515 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α. 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία 68201104 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 82190000 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 82191000 Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου 82191100 Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων 82191102 Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων 82191200 Υπηρεσίες σύνταξης καταλόγων διευθύνσεων και υπηρεσίες διεκπεραίωσης ταχυδρομείου 82191300 Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου 82191301 Υπηρεσίες δακτυλογραφήσεων 82191302 Υπηρεσίες διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων 84131000 Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 84131400 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις μεταφορές και τις επικοινωνίες 84131800 Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου check
2 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
3 82190000 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης  
4 84131800 Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις  
5 84131000 Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
6 84131400 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις μεταφορές και τις επικοινωνίες  
7 31091300 Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.  
8 16231101 Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά  
9 47595515 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.  
10 82191000 Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου  
11 82191300 Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου  
12 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου  
13 82191100 Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων  
14 82191301 Υπηρεσίες δακτυλογραφήσεων  
15 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)  
16 82191302 Υπηρεσίες διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων  
17 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία  
18 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
19 82191102 Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων  
20 82191200 Υπηρεσίες σύνταξης καταλόγων διευθύνσεων και υπηρεσίες διεκπεραίωσης ταχυδρομείου  
21 68201104 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση  
22 46471113 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121